Find Accessibility Experts

Mein Titel

Filter byCountriesand / orCompetencies

List of Users EOA

Burgos, Spain
PhD. Educational Science
 
 
 
 
 
 
Psychologist and Communication and Advocacy Manager

Roberta Speziale has a master’s degree in cognitive neuroscience and psychological rehabilitation. She is a psychologist. She is the Responsible for institutional relations, advocacy and communication for Anffas Onlus. She has a great experience in project management, communication, social policy, education, and training. Her skills are completed by the sound knowledge of person centered methodology and quality of life system, approaches related to intellectual and developmental disabilities. She has been engaged for years in the design and implementation of projects of Anffas at the national and international level. She is an expert in accessible information and trainings for people with intellectual disabilities. She has skills and experience in adult learning and training for families, professionals and people with intellectual disabilities. Roberta is in charge of trainings at the national level, especially on the subject of model of disability based on human rights and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, on the issue of education of persons with disabilities, on the theme of individualized planning and on of training and information accessible to people with intellectual disabilities.

 

 
 
 
 
 
 
Social scientist, Evaluator, Researcher, Trainer

I have worked in learning multilanguage environments, with people with different abilities and/or also with certain disabilities such as mental illnesses and learning problems, developing key skills and competencies such as:

- patience and patient case analysis;

- osservational evaluation schemes;

- learning evaluation methods adaptable/suitable for a public with these specific needs.

- ICT utilisation for learnign scopes.

 
 
 
 
 
 
Szociálpedadógus, Pályaorientáció Szakv.

Továbbképzéseken való részvételem a szakmában kerülésem óta folyamatos, ezen képzések mindig egy újabb oktatási formához vagy pályázathoz kapcsolódva gazdagítják eszköztáramat. A továbbképzéseken tanultakat az óráimba való beépítés mellett, igyekszem egyéb munkáimban is alkalmazni, kollégáimmal megosztani. A módszereket folyamatosan gyakorlom.
Továbbképzések (2013-2016):
2013. augusztus 26-28. 30 óra
Mindennapos testnevelés és sport a gyakorlatban, a testi és lelki egészségre nevelés hétköznapi technikái az óvodától a középiskoláig - az új nemzeti alaptanterv alapján
2013. október 17-19. 30 óra
Figyelemzavar és hiperaktivitás (AD/HD) tanórai kezelése, az együttnevelés lehetőségei
2014. január 16-18. 30 óra
Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására a közoktatási intézményekben
2014. február 20-22. 30 óra
Mentor pedagógusok képzése, családpedagógiai szolgáltatás céljából
2014. február 24-26. 30 óra
Tartalom alapú magyar, mint idegen nyelv oktatása (a migráns oktatáshoz)
2014. április 10- 12 30 óra
A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése az 1–12. évfolyamon
2014. május 22-24 30 óra
Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: a projektpedagógia, műveltségterület tantárgyi bontás nélkül, tömbösített tanulásszervezés alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában
2014. június 12-14. 30 óra
A mediáció gyakorlati módszertana köznevelésben dolgozók részére, a professzionális vitarendezés, kommunikáció és hatékony együttműködés érdekében
2014. június 18.-20 30 óra
A hagyományőrzés, hagyományápolás, hon- és népismeret tanításának módszertani lehetőségei a köznevelésben - az élménypedagógia, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás használati eszközök alkalmazásával
2016. Nemzeti Pályaorientációs Portál ismerete és használata

 
 
 
 
 
 
Ljubljana, Slovenia
tolmač slovenskega znakovnega jezika

Certificirana tolmačka slovenskega znakovnega jezika, poučujem na šoli za tolmače slovenskega jezika. Sem certificirana sodna tolmačka. Redno predavam o gluhoti na šolah in drugih ustanovah... 

 
 
 
 
 
 
Wolfgang Berndorfer
Innsbruck, Austria
Zweiter Blick - Für ein barrierefreies Webdesign
 
 
 
 
 
 
видин, Bulgaria
младши експерт
 
 
 
 
 
 

Pages