Find Accessibility Experts

Mein Titel

Filter byCountriesand / orCompetencies

List of Users EOA

LJUBLJANA, Slovenia
MAG., UNIV.DIPL.SOC.
  • M. Sc., A degree in Sociology
  • Manager
  • Professional work in the field of vocational rehabilitation programs , employment and job training and supported employment for people with mental health problems ;
  • Professional management and implementation of national and international projects in the field of vocational rehabilitation and employment of people with mental health problems , social entrepreneurship and educational programmes for professionals;
  • Participation in working groups of Development Centre for vocational rehabilitation in the areas of : standards of vocational rehabilitation , evaluation , supported employment , project work , counselling , adjustment of jobs and working environment;
  • Organization and active participation in various national and international conferences in the field of rehabilitation , employment, disability care , mental health, social economy ;
  • Design and implementation of training programs for professionals and employers in the field of vocational rehabilitation and supported employment for people with mental health problems ;
  • Participation in the preparation of various professional publications in the field of rehabilitation and employment of vulnerable groups ;
  • research and development: vocational rehabilitation, supported employment, social economy, human diversity management
 
 
 
 
 
 
Burgos, Spain
PhD. Educational Science
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, Slovenia
Professional worker

- dipl. poslovna administratorka,
- vodenje projekta socialnega podjetništva 2012-2014 ESS-MDDSZ
- strokovna usposobljenost iz socialnega varstva
- notranja presojevalka po sistemu standarda kakovosti
- 9 let zaposlitve kot strokovna sodelavka v invalidski organizaciji
- urednica glasila Paraplegik
- planiranje in izvajanje finančnih operacij pri delodajalcu
- vodenje mnogih drugih projektov in programov

 
 
 
 
 
 
Psicopedagoga
 
 
 
 
 
 
rehabilitacijska svetovalka
 
 
 
 
 
 
Szociálpedadógus, Pályaorientáció Szakv.

Továbbképzéseken való részvételem a szakmában kerülésem óta folyamatos, ezen képzések mindig egy újabb oktatási formához vagy pályázathoz kapcsolódva gazdagítják eszköztáramat. A továbbképzéseken tanultakat az óráimba való beépítés mellett, igyekszem egyéb munkáimban is alkalmazni, kollégáimmal megosztani. A módszereket folyamatosan gyakorlom.
Továbbképzések (2013-2016):
2013. augusztus 26-28. 30 óra
Mindennapos testnevelés és sport a gyakorlatban, a testi és lelki egészségre nevelés hétköznapi technikái az óvodától a középiskoláig - az új nemzeti alaptanterv alapján
2013. október 17-19. 30 óra
Figyelemzavar és hiperaktivitás (AD/HD) tanórai kezelése, az együttnevelés lehetőségei
2014. január 16-18. 30 óra
Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására a közoktatási intézményekben
2014. február 20-22. 30 óra
Mentor pedagógusok képzése, családpedagógiai szolgáltatás céljából
2014. február 24-26. 30 óra
Tartalom alapú magyar, mint idegen nyelv oktatása (a migráns oktatáshoz)
2014. április 10- 12 30 óra
A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése az 1–12. évfolyamon
2014. május 22-24 30 óra
Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: a projektpedagógia, műveltségterület tantárgyi bontás nélkül, tömbösített tanulásszervezés alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában
2014. június 12-14. 30 óra
A mediáció gyakorlati módszertana köznevelésben dolgozók részére, a professzionális vitarendezés, kommunikáció és hatékony együttműködés érdekében
2014. június 18.-20 30 óra
A hagyományőrzés, hagyományápolás, hon- és népismeret tanításának módszertani lehetőségei a köznevelésben - az élménypedagógia, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás használati eszközök alkalmazásával
2016. Nemzeti Pályaorientációs Portál ismerete és használata

 
 
 
 
 
 
Vocational rehabilitation councelor

As we help people with disabilities in their career development, we support them not only in the work integration but in their selected study courses too. So we communicate with providers of educational programmes and provide counceling for developing accessible educational programmes. Together with Slovenian student organization we published toolkit for lecturers that is consisted of methods and good practicies on how to arrange accesible study programmes. We work with policy shapers, for them we developed a national model of learning workplaces for vulnerable people without job. 

 
 
 
 
 
 
видин, Bulgaria
младши експерт
 
 
 
 
 
 

Pages