Find Accessibility Experts

Mein Titel

Filter byCountriesand / orCompetencies

List of Users EOA

видин, Bulgaria
младши експерт
 
 
 
 
 
 
фамилен психотерапевт и обучител

автор и водещ на обучения със социална насоченост
супервизор и консултант на професионалисти от помагащите професии
водещ на тренинги за екипно развитие

 
 
 
 
 
 

Pages