Contact information

Ana Kapel / Centerkontura d.o.o.

4000 Kranj
Slovenia

Contact information

Postal Address

Jelenčeva 15
4000 Kranj
Slovenia

E-Mail Address

ana.kapel@centerkontura

Telephone

051 444 198

Biography

Družba Centerkontura:

 • deluje kot center za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov za ranljive ciljne skupine, predvsem invalide.
 • razvija različne storitvene in proizvodne dejavnosti v funkciji usposabljanja in zaposlovanja oziroma skrbi za invalide in drugih težje zaposljivih oseb - že od leta ustanovitve 1996 oziroma po pridobitvi statusa invalidskega podjetja leta 1999.
 • ima koncesijo za zaposlitveno rehabilitacijo (od 2006), status agencije za posredovanje dela in zaposlitve drugemu delodajalcu (od 2002) in status raziskovalne organizacije (od 2007).
 • je del socialne ekonomije/družbeno odgovorne ekonomije.

 

Dejavnost družbe obsegajo predvsem  naslednji storitveni in proizvodni programi:

 • agencija za zaposlovanje

      kadrovski najem delavcev, druga oskrba s človeškimi viri

 • izobraževanje in usposabljanje

      organizacija izobraževalnih srečanj, EBC*L, učna delavnica v gostinstvu

 • poslovne in tehnične storitve

       računovodski servis, okrepčevalnica Gostilna dela Ljubljana in Domžale, servis Samsonite,

       druge storitve in kooperacije

 • socialno varstvo

       gospodinjska pomoč na domu (Ljubljana, Slovenj Gradec),

 • svetovanje in raziskave - projekti

       podjetniško in poslovno svetovanje, strokovne analize in raziskave za naročnike,

       razvojni projekti

 • založništvo

       strokovna revija SRP, Pavlihova pratika, izdaje po naročilu 

 • zaposlitvena rehabilitacija

       storitve javne službe - OS Ljubljana, OS Kranj; poklicna rehabilitacija -ZPIZ.

Presentation of competencies

 
Developing positive attitudes and values towards adult learners with disabilities

Attitude towards adult learners with disabilities

The expert understands the importance of inclusion and participation of people with disabilities and demonstrates positive values and attitudes.

Expectations from adult learners with disabilities

The expert has a positive attitude towards the abilities of people and is experienced in strategies which support people to reach their potential.

Attitude towards accessibility laws and regulations

The expert understands accessibility legislation and guidelines and is able to advise an organisation to fulfil their responsibilities.

Building partnerships

The expert is familiar with and able to share information of local and national organisations promoting rights of learners with disabilities.
 
Providing an accessible environment for learning

Accessibility review

The expert is able to test the physical environment on its accessibility and work with an organisation to develop strategies to improve and evaluate it.

Accessibility budget

The expert is aware of the costs of creating an accessible environment and is able to give advice on possibilities of financing.
 
Providing an accessible digital learning environment for learning

Technical support

The expert may advise on the legislation and recommentdations in ensuring equipment is safe to use and advise on accessing traing in the use of specific equipment.
 
Communicating and public relations

Informing on the learning provision

The expert is able to support the organisation in the provision of accessible information and offer training.

Reference Projects

Sorry, there are no references for this user yet!