Contact information

DIA-SPORT Association

DIA-SPORT Association
1000 Sofia
Bulgaria

Contact information

Postal Address

Bademova gora
1404 Sofia
Bulgaria

Biography

Професионално образование и обучение; Обучение за възрастни; Социална интеграция на групи в неравностойно положение и хора с увреждания; Здравни и рехабилитационни услуги; Дългогодишен опит в работата с хора с увреждания и консултантски услуги

Reference Projects

Sorry, there are no references for this user yet!