Contact information

Rytmus

Rytmus
120 00 Praha
Czech Republic

Biography

My v Rytmusu jsme lidé pracující v nevládní neziskové organizaci. Podporujeme lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života – ve škole, v práci, v místě bydliště a při volnočasových aktivitách. Využíváme přirozených zdrojů podpory ve společnosti. Volíme individuální přístup. Podporujeme lidi v uplatňování jejich práv. Činíme tak prostřednictvím poskytování sociálních služeb a realizací tematických akcí.

Rytmus vznikl v roce 1994 jako občanské sdružení. Od roku 2014 jsme Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. Impulsem k založení bylo školení od organizace the American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), jež se uskutečnilo v průběhu let 1992 – 1994, a které nás seznámilo se sociálním modelem zdravotního postižení, jenž byl základem nového přístupu k práci s lidmi, zejména pak s lidmi s mentálním postižením. Ten staví na respektu k lidským právům, na aktivní pomoci při začleňování do přirozeného prostředí, na podpoře samostatnosti a nezávislosti.

AEMA Badges

AEMA Badge Level 1
Level 1: it is the initial commitment. Anybody who wants to support the AEMA values of adult learning accessibility can get this badge after reviewing their organisation using the Accessibility Maturity Matrix.
 

Reference Projects

Sorry, there are no references for this user yet!