Find Accessibility Experts

Mein Titel

Filter byCountriesand / orCompetencies

List of Users EOA

Szociálpedadógus, Pályaorientáció Szakv.

Továbbképzéseken való részvételem a szakmában kerülésem óta folyamatos, ezen képzések mindig egy újabb oktatási formához vagy pályázathoz kapcsolódva gazdagítják eszköztáramat. A továbbképzéseken tanultakat az óráimba való beépítés mellett, igyekszem egyéb munkáimban is alkalmazni, kollégáimmal megosztani. A módszereket folyamatosan gyakorlom.
Továbbképzések (2013-2016):
2013. augusztus 26-28. 30 óra
Mindennapos testnevelés és sport a gyakorlatban, a testi és lelki egészségre nevelés hétköznapi technikái az óvodától a középiskoláig - az új nemzeti alaptanterv alapján
2013. október 17-19. 30 óra
Figyelemzavar és hiperaktivitás (AD/HD) tanórai kezelése, az együttnevelés lehetőségei
2014. január 16-18. 30 óra
Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására a közoktatási intézményekben
2014. február 20-22. 30 óra
Mentor pedagógusok képzése, családpedagógiai szolgáltatás céljából
2014. február 24-26. 30 óra
Tartalom alapú magyar, mint idegen nyelv oktatása (a migráns oktatáshoz)
2014. április 10- 12 30 óra
A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése az 1–12. évfolyamon
2014. május 22-24 30 óra
Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: a projektpedagógia, műveltségterület tantárgyi bontás nélkül, tömbösített tanulásszervezés alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában
2014. június 12-14. 30 óra
A mediáció gyakorlati módszertana köznevelésben dolgozók részére, a professzionális vitarendezés, kommunikáció és hatékony együttműködés érdekében
2014. június 18.-20 30 óra
A hagyományőrzés, hagyományápolás, hon- és népismeret tanításának módszertani lehetőségei a köznevelésben - az élménypedagógia, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás használati eszközök alkalmazásával
2016. Nemzeti Pályaorientációs Portál ismerete és használata

 
 
 
 
 
 
Miskolc, Hungary
Szociálpedagógia
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, Slovenia
tolmač slovenskega znakovnega jezika

Certificirana tolmačka slovenskega znakovnega jezika, poučujem na šoli za tolmače slovenskega jezika. Sem certificirana sodna tolmačka. Redno predavam o gluhoti na šolah in drugih ustanovah... 

 
 
 
 
 
 
Vocational rehabilitation councelor

As we help people with disabilities in their career development, we support them not only in the work integration but in their selected study courses too. So we communicate with providers of educational programmes and provide counceling for developing accessible educational programmes. Together with Slovenian student organization we published toolkit for lecturers that is consisted of methods and good practicies on how to arrange accesible study programmes. We work with policy shapers, for them we developed a national model of learning workplaces for vulnerable people without job. 

 
 
 
 
 
 
главен специалист
 
 
 
 
 
 
Радомир, Bulgaria
експерт
 
 
 
 
 
 
Кюстендил, Bulgaria
Експерт по достъпност
 
 
 
 
 
 
видин, Bulgaria
младши експерт
 
 
 
 
 
 

Pages