Find Accessibility Experts

Mein Titel

Filter byCountriesand / orCompetencies

List of Users EOA

rehabilitacijska svetovalka
 
 
 
 
 
 
rehabilitacijska svetovalka
 
 
 
 
 
 
Research professional
 
 
 
 
 
 
Social scientist, Evaluator, Researcher, Trainer

I have worked in learning multilanguage environments, with people with different abilities and/or also with certain disabilities such as mental illnesses and learning problems, developing key skills and competencies such as:

- patience and patient case analysis;

- osservational evaluation schemes;

- learning evaluation methods adaptable/suitable for a public with these specific needs.

- ICT utilisation for learnign scopes.

 
 
 
 
 
 
Szociális menedzser, rehabilitációs mentor, munkaerő-piaci mentor,...

Közel 10 éves szakmai tapasztalatom van fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyeknek nyújtott szolgáltatásokban. Elsősorban munkaerő-piac ismereteim aktívak, széleskörűek, melyek szorosan kapcsolódnak az akadálymentes felnőttképzéshez.Releváns tapasztalattal rendelkezem fogyatékos személyek és szakemberek képzésében. Helyi szinten kiterjedt kapcsolati tőkével rendelkezem, amely (speciális) képző intézményeket is magába foglal.

Munkám során olyan fontos készségeket sajátítottam el, mint például a fejlett problémamegoldókészség, széleskörű szakmai ismeretek, a célcsoport szükségleteienk ismerete, a különböző fogyatékossági csoportokkal történő eredményes munkavégzés. Ezen tapasztalatok birtokában egy olyan támogató attitűdöm alakult ki, mely segíti a fogyatékos személyek társadalmi integrációját. 

 
 
 
 
 
 
Szociálpedadógus, Pályaorientáció Szakv.

Továbbképzéseken való részvételem a szakmában kerülésem óta folyamatos, ezen képzések mindig egy újabb oktatási formához vagy pályázathoz kapcsolódva gazdagítják eszköztáramat. A továbbképzéseken tanultakat az óráimba való beépítés mellett, igyekszem egyéb munkáimban is alkalmazni, kollégáimmal megosztani. A módszereket folyamatosan gyakorlom.
Továbbképzések (2013-2016):
2013. augusztus 26-28. 30 óra
Mindennapos testnevelés és sport a gyakorlatban, a testi és lelki egészségre nevelés hétköznapi technikái az óvodától a középiskoláig - az új nemzeti alaptanterv alapján
2013. október 17-19. 30 óra
Figyelemzavar és hiperaktivitás (AD/HD) tanórai kezelése, az együttnevelés lehetőségei
2014. január 16-18. 30 óra
Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására a közoktatási intézményekben
2014. február 20-22. 30 óra
Mentor pedagógusok képzése, családpedagógiai szolgáltatás céljából
2014. február 24-26. 30 óra
Tartalom alapú magyar, mint idegen nyelv oktatása (a migráns oktatáshoz)
2014. április 10- 12 30 óra
A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése az 1–12. évfolyamon
2014. május 22-24 30 óra
Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: a projektpedagógia, műveltségterület tantárgyi bontás nélkül, tömbösített tanulásszervezés alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában
2014. június 12-14. 30 óra
A mediáció gyakorlati módszertana köznevelésben dolgozók részére, a professzionális vitarendezés, kommunikáció és hatékony együttműködés érdekében
2014. június 18.-20 30 óra
A hagyományőrzés, hagyományápolás, hon- és népismeret tanításának módszertani lehetőségei a köznevelésben - az élménypedagógia, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás használati eszközök alkalmazásával
2016. Nemzeti Pályaorientációs Portál ismerete és használata

 
 
 
 
 
 
Miskolc, Hungary
Szociálpedagógia
 
 
 
 
 
 
Miskolc, Hungary
szociálpedagógus
 
 
 
 
 
 

Pages