Contact information

Michaela Antalíková

101 00 Praha 10
Czech Republic

Contact information

Postal Address

Moskevská 56
101 00 Praha 10
Czech Republic

Biography

ŽIVOTOPIS   

 

Jméno a příjmení:   Michaela Antalíková, DiS.

E-mail: michaela.antalikova@rytmus.org     

 Dosažené vzdělání:   

  • VOŠ Jabok, sociální pedagogika a teologie (2002-2006),typ zkoušky:  absolutorium
  • Státní konzervatoř, operní zpěv (1981-1987), typ zkoušky:  absolutorium

Profesionální praxe:

2/2013 – dosud, lektorka seminářů s tematikou inkluzívního vzdělávání, cílová skupina pedagogové mateřských, základních a středních škol

(lektorování pro organizace: Rytmus, Člověk v tísni, Nová škola…a další)

 

7/2011 - 1/2013,  Praha 4, ZŠ s Montessori programem, Na Beránku, učitelka 1.stupeň

8/2008- 6/2011, Praha 4, ZŠ Klíček, učitelka 1.stupeň + HV, výchovy 2.stupeň

8/2006 - 7/2008, Velké Popovice, ZŠ,  učitelka 1.stupeň + HV, výchovy 2.stupeň

 

Současná pracovní pozice:

Metodička a lektorka vzdělávacích programů Střediska podpory inkluze, Rytmus o.p.s., Praha

Klíčová kvalifikace (např. doplňkové vzdělaní, certifikáty, osvědčení, kurzy, projekty atd.):

  • kurz individuálního plánování a začleňování do komunity dětí i dospělých, Marha Forest Centrum, Toronto (2014)
  • kurz lektorských dovedností programu RWCT – v rámci projektu Rovnováha ESF, 80 hod. (2006)
  • kurz vzdělávacího programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT, 80 hod. (2005)
  • kurz pro pracovníky pomáhajících profesí (humanistická psychologie a pedagogika v praxi), 60 hod.,  Plzeň (2003-2005)
  • kurz vzdělávacího programu Začít spolu  (2002)
  • kurzy Plánování zaměřeného na člověka PCP (Quip, Inclusive Solutions)

 

Výčet zkušeností s procesem transformace a deinstitucionalizace a oblastí komunitních služeb, případně souvisejícími oblastmi:

▪ členka pracovní skupiny rodičů dětí s postižením Centra pro podporu transformace a deinstitucionaliźace |(2013)

▪ práce v neziskové organizaci Rytmus, o.p.s.

 

 

Ostatní: (např. relevantní publikační činnost, členství v profesionálních organizacích/sdruženích apod.)

▪ publikované články pro časopis Rodina a škola ( Inkluze ve vzdělávání) (2013,2014)

▪ publikovaný článek v časopise Sociální politika (Inkluzívní vzdělávání) (2014)

▪ publikovala jsem ve čtvrtletníku Kritické listy

▪ přednášela jsem na téma Rodina dítěte s kombinovaným postižením a možnosti sociální integrace – pro účastníky kurzu Poradce rané péče (Společnost pro ranou péči, Praha,(2006-2010)

▪ organizovala různé činnosti zaměřené na integraci dětí s postižením a jejich rodin do širšího společenství – divadlo, hudební skupina, tábory, domácí vzdělávání.

Presentation of competencies

 
Developing positive attitudes and values towards adult learners with disabilities

Odnos do udeležencev s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert understands the importance of inclusion and participation of people with disabilities and demonstrates positive values and attitudes.

Pričakovanja do udeležencev s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert has a positive attitude towards the abilities of people and is experienced in strategies which support people to reach their potential.

Odnos ostalih udeležencev v izobraževanju odraslih

The expert is skilled in methods which promote positive attitude and values among the learners.

Zagovorništvo udeležencev s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert is able to support organisations in developing an inclusive model of education.
 
Plánování přístupného učení

Načrtovanje učenja in ocenjevanja

The expert is experienced in person-centred support planning and able to train teaching staff to ensure flexible learning.

Priznavanje predhodnega izobraževanja in izkušenj

The expert can train staff on how to recognise prior learning and experiences of learners with disabilities and how to include them in future learning goals.

Nudenje prilagojenega učenja

The expert is experienced in alternative learning methods and technologies to support the individual needs and interests of learners with and without disabilities.
 
Podpora přístupného učení

Podpora vrstnikov (sošolcev)

The expert can train the organisation on the concept of peer support and motivate the organisation to enable peer support among the learners.

Evidentiranje in pregledovanje napredka in dosežkov

The expert is able to conduct methods to find reasons for minor achievements and minor progress of learners with disabilities and to find potentials for improvement. She or he can also train the organisation on these methods.

Strokovno znanje zaposlenih o udeležencih s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert is able to advise staff on needs of learners with different disabilities and offer training in meeting their needs.
 
Komunikace a vztahy s veřejností

Komunikacija z udeleženci s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert is able to train staff on methods and tools for an appropriate and positive communication with learners with disabilities.

Reference Projects

Sorry, there are no references for this user yet!