Contact information

Zuzana Thürlová, JURTA, o.p.s.

40502 Děčín
Czech Republic

Contact information

Postal Address

Pěší 9
40711 Děčín XXXIII - Nebočady
Czech Republic

Website

Biography

Služby Jurty vedou z ústavní či rodinné péče do běžného života - skrze výdělečnou práci a samostatném bydlení. Systém navazujících sociálních služeb vytvořilo a dále rozvíjí obecně prospěšná společnost Jurta, o.p.s. společně s Agenturou Osmý den, o.p.s.. Je to cesta od závislosti k soběstačnosti.

Závislost na péči druhých a pohodlí může vést k nesamostatnosti - naopak soběstačnost vždy posiluje a dělá člověku dobře.

Presentation of competencies

 
Developing positive attitudes and values towards adult learners with disabilities

Odnos do udeležencev s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert understands the importance of inclusion and participation of people with disabilities and demonstrates positive values and attitudes.

Pričakovanja do udeležencev s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert has a positive attitude towards the abilities of people and is experienced in strategies which support people to reach their potential.

Odnos ostalih udeležencev v izobraževanju odraslih

The expert is skilled in methods which promote positive attitude and values among the learners.

Zagovorništvo udeležencev s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert is able to support organisations in developing an inclusive model of education.

Odnos do zakonodaje in predpisov na področju dostopnosti

The expert understands accessibility legislation and guidelines and is able to advise an organisation to fulfil their responsibilities.
 
Zajištění přístupného prostředí pro učení

Strokovna podpora

The expert is able to support organisations in developing internal resources and competencies on accessibility and locating other experts.
 
Plánování přístupného učení

Načrtovanje učenja in ocenjevanja

The expert is experienced in person-centred support planning and able to train teaching staff to ensure flexible learning.

Upravljanje osebnih podatkov

The expert is able to advise organisations about the regulations for the protection of personal data.
 
Podpora přístupného učení

Podpora vrstnikov (sošolcev)

The expert can train the organisation on the concept of peer support and motivate the organisation to enable peer support among the learners.

Osebna asistenca

The expert can advise the organisation about the possibilities of internal/external personal assistance. They may signpost to qualified and experienced personal assistants.

Evidentiranje in pregledovanje napredka in dosežkov

The expert is able to conduct methods to find reasons for minor achievements and minor progress of learners with disabilities and to find potentials for improvement. She or he can also train the organisation on these methods.

Strokovno znanje zaposlenih o udeležencih s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert is able to advise staff on needs of learners with different disabilities and offer training in meeting their needs.

Podpora učiteljem

The expert is able to advise organisations on developing plans to induct its staff on accessibility.
 
Komunikace a vztahy s veřejností

Komunikacija z udeleženci s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert is able to train staff on methods and tools for an appropriate and positive communication with learners with disabilities.

Reference Projects

Sorry, there are no references for this user yet!